DISCLAIMER

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

 

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Restaurant Rubens besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Restaurant Rubens wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Restaurant Rubens behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Restaurant Rubens en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

 

FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE

Restaurant Rubens garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Restaurant Rubens is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Restaurant Rubens of door u aan Restaurant Rubens middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

 

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Restaurant Rubens aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of